Příspvěvek!

Předmět prodeje

Předmětem může být jakákoliv nemovitá věc, tj. byt, nebytový prostor, pozemek, garáž, spoluvlastnický podíl na nemovitosti, nebo též družstevní podíl v bytovém družstvu.

Přesná identifikace nemovitosti dle údajů v katastru nemovitostí je nezbytností. Někdy je vedle hlavní nemovitosti (např. byt) převáděna i další nemovitost, funkčně spojena s nemovitostí hlavní (např. garáž, přístupové cesty, zahrada apod.) nebo podíl na společných prostorách bytového domu apod. Proto je vhodné se ujistit, co vše má být předmětem prodeje, aby nedošlo k tomu, že se na kupujícího převede jen část nemovitostí.

Veškeré podstatné informace pro správnou specifikaci nemovitosti lze zjistit z aktuálního LV čili listu vlastnictví. Lze jej získat na katastrálním úřadě, na poště či úřadě se službou Czechpoint nebo prostřednictvím advokátní kanceláře, která si LV vyžádá prostřednictvím placeného dálkového přístupu do katastru nemovitostí. 1 strana výpisu listu vlastnictví stojí 50 Kč.

Uvažujete o prodeji?

Stačí málo a můžeme se do toho pustit

 

  1. Emailem, telefonicky či osobně si vzájemně sdělíme bližší podrobnosti.
  2. Zjistíme, zda Vám vyhovuje naše strategie.
  3. Zjistíme, zda jsme si vzájemně sympatičtí.
  4. Dojde-li ke vzájemné shodě, pustíme se do toho.

Tel. +420 727 898 283